Pla de formació de zona (PFZ)

pfzCURS 2017-2018

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Vallès Oriental III és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats mitjançant els equips directius del centre i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ del Vallès Oriental III.

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 11-04-18 11-05-18
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 14-05-18 15-05-18
Comissió PFZ del Vallès Oriental III: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 21-05-18
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 01-06-18 30-06-18
Publicació de les activitats aprovades 16-07-18
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-18 26-09-18

Inscripcions

Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions
del 12 al 26 de setembre 09 d’octubre