EP! Escolta i parla. Curs oral de català.

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han creat el curs oral de català Ep! Escolta i parla.

Aquest curs s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Es preveu que els aprenents que cursin l’Ep! Escolta i parla podran tenir la mateixa competència oral que els alumnes que hagin acabat el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència.

El Consorci per a la Normalització Lingüística ampliarà, a partir del proper curs, l’oferta de cursos de català amb la incorporació de l’Ep! Escolta i parla.

El curs està organitzat en tres mòduls i treballa nou temes relacionats amb la vida quotidiana. A cada mòdul es repassa el contingut treballat i se n’afegeix de nou.

La metodologia que es proposa és significativa i comunicativa, amb activitats que demanen moviment, joc i participació.

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/ep-curs-oral-catala/