Disseny universal per a l’aprenentatge

Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA)

El Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) és un marc que aborda el principal obstacle per promoure aprenents experts en els entorns d’ensenyament.

a. proporciona flexibilitat en les maneres en què la informació és presentada, en les maneres en què els estudiants responen o demostren els seus coneixements i habilitats, i en les maneres en què els estudiants són motivats i es comprometen amb el seu propi aprenentatge.
b
. redueix les barreres en l’ensenyament, proporciona adaptacions, suports i desafiaments apropiats i manté altes expectatives d’èxit per a tots els estudiants (Higher Education Opportunity Act,  2008).

 

PRINCIPI I: Proporcionar múltiples maneres de representació (El “QUÈ” de l’aprenentatge)

PRINCIPI II: Proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió (El ”COM” de l’aprenentatge) 

PRINCIPI III: Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s (El “PER QUÈ” de l’aprenentatge)

 

L’objectiu de l’educació és afavorir aprenents experts, això significa que tots els estudiants poden esdevenir experts: Aprenents amb recursos i coneixements; estratègics, dirigits per objectius; decidits, motivats.

Propòsit del Currículum DUA.

L’objectiu dels currículums basats en el DUA és ajudar als estudiants a dominar l’aprenentatge en si mateix, per convertir-se en aprenents experts. Representen els coneixements, els conceptes i les habilitats que tots els estudiants han de dominar i, generalment, estan d’acord amb determinats estàndards. En el marc general del DUA, els objectius estan definits de manera que reconeguin la variabilitat entre els alumnes i es diferenciïn els objectius dels mitjans per assolir-los.

Els currículums dissenyats segons el DUA faciliten una major diferenciació de mètodes, basada en la variabilitat de l’estudiant en el context de l’activitat d’aprenentatge, en els recursos socials/emocionals de l’estudiant i en el clima de l’aula. Els mètodes del DUA, flexibles i variats, s’ajusten basant-se en la autogestió contínua del progrés de l’estudiant.

Els materials DUA ofereixen les eines i els suports necessaris per accedir, analitzar, organitzar, sintetitzar i demostrar la comprensió de diverses maneres. Pel que fa al compromís en l’aprenentatge, els materials DUA ofereixen vies alternatives per a l’èxit incloent l’elecció dels contingut quan és apropiat, nivells variats de suport i desafiament i opcions per a promoure i mantenir l’interès i la motivació.

En el marc del DUA, l’objectiu és millorar la precisió i puntualitat de les avaluacions, i assegurar que siguin integrals i prou articulades com per guiar l’ensenyament de tots els alumnes.