Tallers Open STEAM

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Fundació La Caixa, presenten la seva oferta formativa pels mesos doctubre, novembre i desembre de tallers d’innovació docent, Open STEAM. Aquests tallers ofereixen suport i actualització als docents per a la introducció del mètode científic a les aules de primària, ESO i batxillerat.

Els formadors seguiran aportant, de manera virtual o presencial, un enfocament pràctic per tal d’afavorir la formació del professorat en activitats d’experimentació científica adreçades a aquests nivells educatius.

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Com usar els vídeojocs en l’aprenentatge? Instròniks: makers a l’aula El temps geològic i com tractar-lo a l’aula
Data: 21/10/21. Horari: 18 a 20 h. Taller virtual.

Taller per a docents de primària i secundària on es planteja un acostament a l’aprenentatge basat en videojocs, que ens aporta opcions i solucions a algunes de les problemàtiques docents actuals, i mostrarem alguns exemples d’activitats i dinàmiques d’usos educatius dels videojocs.

INSCRIPCIÓ

TALLERS PRESENCIALS ALS CAIXAFORUMS

Data: 11/11/21. Horari: 18 a 20 h. Taller presencial. Lloc: CaixaForum Tarragona
Data: 18/11/21. Horari: 18 a 20 h. Taller presencial. Lloc: CaixaForum Lleida
Data: 25/11/21. Horari: 18 a 20 h. Taller presencial. Lloc: CaixaForum Girona

Taller experimental de robòtica creativa per a docents de primària i secundària. Introduirem el món del pensament computacional i utilitzarem la tecnologia com a eina d’aprenentatge. Connectarem plaques robòtiques per a realitzar conjuntament creacions artístiques com murals interactius, jocs, instruments, orquestres, etc. amb l’ajuda d’eines com ara MakeyMakey, Scratch i Arduino.

INSCRIPCIÓ  11/11/21   |   INSCRIPCIÓ 18/11/21    |   INSCRIPCIÓ 25/11/2021

Data: 2/12/21. Horari: 18 a 20 h. Taller presencial. Lloc: CosmoCaixa Barcelona

El temps, en geologia, passa a un altre ritme. És per això que el temps geològic és un concepte complicat de comprendre ja que s’escapa de l’escala humana. Aquest taller, adient per a docents del cicle superior de primària i ESO, pretén dotar d’eines al professorat i treballar l’escala del temps geològic tal i com ho faríem a l’aula.

INSCRIPCIÓ

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Coneixent i entenent el món més petit Canvi climàtic, salut humana i malalties emergents
Data: 28/10/21. Horari: 18 a 20 h. Taller presencial. Lloc: FCRI (Pg. Lluís Companys, 23).

Taller per a docents des de 4t de primària fins a 1r d’ESO, en el qual es farà un recorregut des del món macro al món atòmic. Parlarem de la composició de la matèria en les seves entitats més petites (àtoms i molècules), de les seves propietats sorprenents i de les eines que s’utilitzen per observar-les.

INSCRIPCIÓ

Data: 9/12/21. Horari: 18 a 20 h. Taller virtual

Durant la segona meitat de segle XX, el nombre de malalties infeccioses emergents es va multiplicar al voltant de quatre vegades. Quina relació hi ha entre l’augment de patògens que afecten els humans i la pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic? Comprendre aquests mecanismes per modelar escenaris futurs possibles i avançar-se a les seves conseqüències esdevé de vital importància.

Taller adient, preferiblement, per a professorat de cicle superior d’educació  primària i  d’ESO

INFORMACIÓ DETALLADA DELS TALLERS