Servei comunitari sense risc

En la situació de pandèmia actual, els centres educatius han de poder desenvolupar accions de Servei Comunitari sense risc. Per donar orientacions, us compartim l’enllaç a la conferència a càrrec de la Sra. Roser Batlle, pedagoga, experta en Aps, en què planteja diverses fórmules per ajudar els agents implicats a trobar la manera d’organitzar accions de Servei Comunitari a distància. En aquest sentit, us fem esment de dos projectes:

  • Open Cohesion Scholl, del  Departament d’Acció Exterios, Relacions Institucionals i Transparència i del Departament d’Educació. Us adjuntem la presentació.
  • Projectes de SC ambientals del Departement de Territori i Sostenibilitat. Us adjuntem la presentació.

I, alhora, us compartim 2 enllaços amb bancs de propostes:

Propostes d’accions i projectes inspirades en activitats que ja es feien i poden ajudar a pensar-ne de noves.
Red espanyola d’aprenentatge servei

–  Gestió dels convenis. La signatura de convenis s’ha de fer d’acord amb  RESOLUCIÓ EDU/1189/2020, de 28 de maig, d’avocació i delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació. Al Portal de centres s’hi pot trobar el document del conveni i les indicacions per a formalitzar-lo.

Document d’orientacions del Departament per aquest curs.

Enllaç a la pàgina de Servei Comunitari del Departament d’Educació.