Recursos eduCAC. Premis CAC a l’escola

L’eduCAC  és un programa del Consell de l’Audiovisual de Catalunya que té com a objectiu promoure l’educació mediàtica i facilita recursos i continguts a la comunitat educativa.

📢Ofereix:

  • Propostes didàctiques adreçades al professorat per introduir l’educació mediàtica a l’aula.
  • Recursos adreçats a les famílies.
  • Articles d’actualitat  adreçats a la comunitat educativa i a la ciutadania en general.

📚Propostes adreçades al professorat:

   • Estan estructurades en 4 blocs temàtics: informació, entreteniment, publicitat i bones
    pràctiques amb el mòbil i a internet.
   • Inclouen un PDF  descarregable amb informació pel docent, una guia de programació i  la
    seqüència didàctica.
   • A l’apartat “De què tracta aquesta unitat”, es posen en context els aspectes que es plantegen
    amb enllaços a articles de premsa, recursos audiovisuals, articles científics i experts de
    referència.
   • Cada activitat té una part ombrejada adreçada al docent que explica sintèticament la
    dinàmica.
   • Les unitats didàctiques de Secundària s’han programat a partir de les competències de
    l’àmbit digital i personal i social, per tal de que cada docent pugui contextualitzar-hi la seva
    matèria.
   • També hi ha continguts per a Primària com ara El mòbil, jo i els altres
   • A partir de referents i entorns propers a l’alumnat com a ara youtubers, influencers, teen
    series o xarxes socials es fan propostes didàctiques per treballar les  fonts d’informació digital, la identitat digital, la reputació o l’ètica en la utilització de la informació, entre d’altres.

  S’aborden aspectes com les Fake news, els pescaclics, el postureig, la sobreinformació, la
  sobreexposició de la intimitat o el ciberassetjament amb la finalitat de que l’alumnat faci
  un ús crític i responsable dels continguts audiovisuals

  • Els continguts que es proposen a les unitats didàctiques també es poden treballar en clau de
   perspectiva de gènere, diversitat cultural i d’identitat digital.  Itinerari eduCAC: pantalles i
   gènere.

Per tal de poder explicar-ho amb més detall, l’equip eduCAC ofereix sessions informatives a
centres educatius que hi estiguin interessats.
Els continguts son gratuïts, www.educac.cat  però per poder accedir a tots els continguts, cal
registrar-se.

🏅A més, en el web hi trobareu l’accés als Premis el CAC a l’escola  en els que encara hi sou a
temps de participar-hi.

XVIII Premis el CAC a l’escola

Convocat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya en col·laboració amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària “la Caixa”

OBJECTIU:
Fomentar l’educació en comunicació als centres educatius.
Els Premis es convoquen en tres categories específiques:

(A) centres educatiuS
(B) treballs de recerca de l’alumnat de batxillerat
(C) professorat de centres educatius.

Termini de presentació de treballs el 15 de març de 2021.

📝[Informació i Inscripció]