Models de propostes didàctiques pel 3r trimestre

El Departament d’Educació ofereix, a aquells centres i equips educatius que ho necessitin, models i propostes d’activitats de diferents nivells i àmbits curriculars que els ajudin a mantenir l’activitat formativa en clau competencial.

  • L’objectiu és facilitar a aquells centres i equips que ho necessitin models i propostes de diferents nivells i àmbits curriculars que ajudin a mantenir l’activitat formativa
  • Es tracta d’activitats per educació infantil i pels diferents àmbits curriculars corresponents a l’educació obligatòria.