GESTIÓ DE CONFLICTES: Tècniques de mediació

La gestió de conflictes a l’aula, és una de les grans temàtiques de la qual es va fer demanda durant la detecció de necessitats dins del Pla de Formació  de la Zona de la Segarra 2021 -2022.

Per aquest motiu l’equip del SE, amb vist i plau de la inspecció educativa, ha organitzat un taller de formació de 3 sessions que començarà aquest final de setembre. La formadora serà la Sra. Mireia Seró i Porté,  professora de secundària i experta en coaching i mentoring educatiu.

Completeu la informació del taller en aquest enllaç 

Les inscripcions estan obertes. Esperem que ho trobeu d’interès i que sigui de suport per a la vostra tasca a l’aula amb l’alumnat.

INICI DEL CURS EL DIMARTS 28 DE SETEMBRE

INSCRIPCIONS A LA FORMACIÓ: 📝

6080011608  GESTIÓ DE CONFLICTES: Tècniques de mediació en l’entorn educatiu.

Taller. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària