Escolta activa pel retrobament

Proposta que consta de tres recursos:  un decàleg d’onze punts amb consideracions a tenir en compte per planificar la tornada; un document que desenvolupa de forma més extensa cadascun dels punts del decàleg i, finalment, un qüestionari per fer arribar al professorat i així comptar amb la seva veu en la preparació de la tornada.

Aquests documents han estat elaborada per professionals del Servei Educatiu del Segrià (EAP, ELIC i CRP) amb l’objectiu d’oferir als equips directius una proposta que doni orientacions per preparar la tornada dels equips docents als centres després del període de confinament.

Ens ho comparteixen per si en volem fer ús.

INFOGRAFIADOCUMENT COMPLERT  |  QÜESTIONARI DOCENT