El Santíssim Misteri a les Escoles de Cervera

Del 27 de gener al 5 de febrer, els nens i les nenes de P3 a 6è de primària de l’Escola Jaume Balmes, l’Escola Josep Arques i l’Escola Les Savines de Cervera viuen la Festa
Major del Santíssim Misteri a partir d’una proposta pedagògica que s’engloba dins un projecte educatiu transversal amb l’objectiu principal d’apropar la cultura popular, la llengua
catalana i les tradicions a tot l’alumnat d’infantil i primària i les seves famílies.

La proposta pedagògica de la Festa Major d’Hivern s’organitza en nou unitats didàctiques que corresponen a cada nivell i es treballa l’àliga, la Senyera de la ciutat, les trampes, els
macers, la història del Santíssim Misteri, el gegantó Joan Balaguer, els velluts i les Completes a través d’activitats motivadores, vivencials i significatives en català i en anglès.
Entre les activitats que es proposen destaquen les visites escolars a la Parròquia, a la Capella del Santíssim Misteri i a l’exposició dels elements festius de la ciutat a la Paeria
(Senyera de la ciutat, les trampes, les maces i els vestits) que s’inclouen dins el Pla Educatiu d’Entorn de la Regidoria d’Educació de la Paeria de Cervera i es duen a terme per
guies turístics i les visites per conèixer l’àliga i el gegantó Joan Balaguer, a càrrec de voluntaris de la Confraria de l’Àliga i dels Geganters de Cervera, respectivament.
Aquest projecte està liderat pel grup del Seminari de Cultura Popular a les Escoles, de l’Agrupació Seny Major i la col·laboració del Servei Educatiu de la Segarra del Departament
d’Educació que es desenvolupa des de l’any 2010 als centres educatius del municipi. A més, també compta amb dues propostes pedagògiques més: Corpus i la Festa Major de
Setembre.