El gust per la lectura

El programa  ofereix material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, per tal d’afavorir el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana.

Llegiu aquí les bases del concurs

Inscripció curs 2020-2021: del 17 de novembre de 2020 al 29 de gener de 2021 a través de Portal de centres del Departament d’Educació:

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/gustperlalectura/