Dinamitzem? Propostes biblioteca escolar

Amb l’objectiu d’intentar facilitar la feina de les persones que coordinen les biblioteques dels centres educatius, des del programa “puntedu”s’ha elaborat el dossier Dinamitzem? Propostes per a la biblioteca escolar.

Es tracta d’un recull de 35 activitats dirigides a les diferents etapes de l’escolaritat obligatòria, entre les quals s’hi troben activitats per fomentar el gust per llegir, la cerca d’informació, el treball globalitzat, etc. La majoria d’elles enllacen amb exemples de bones pràctiques de centres educatius i amb lectures de referència.

La segona part del dossier funciona com una carpeta del docent, un annex on es poden recollir reflexions i fotografies que documentin la tasca i que permetin retornar-hi amb posterioritat. Per aquest motiu el dossier és, en part, un PDF formulari que permet escriure-hi i inserir imatges.

També us recomanem el document: Orientacions per la reobertura de les biblioteques escolars