Delegats i delegades en 3D

3D és un projecte que pretén fomentar la cultura participativa dins dels centres educatius a través del desenvolupament d’un projecte concret escollit pel propi alumnat i implementat de forma participativa.

Els alumnes, a través de la figura del delegat/a de classe i amb el suport del tutor/a,  portaran a terme un projecte que els implicarà organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de forma conjunta al llarg del curs.

Per a la implementació d’aquest programa, es comptarà amb el suport i l’assessorament extern de professionals experts en el foment de la participació i d’una aplicació online on disposar dels materials pedagògics necessaris per dur a terme el programa i esdevenir un espai d’interacció entre els participants.

Consulteu el programa >> o contacteu :  joventut.lleida.tsf@gencat.cat