Aprofundim en Transformació Educativa. Seminaris temàtics

Sota el nom APROFUNDIM, el Laboratori de transformació educativa ha engegat uns seminaris TEMÀTICS a partir dels 3 eixos propis de la transformació educativa.  S’exposen a continuació:

– EIX 1 Organització i gestió de centre (Seminari codi 9001340545)

Ponent: Mireia Tintoré. Enllaç Youtube: https://youtu.be/_LT-i1HWpqA

Títols i dates de les sessions:

       • Lideratge i e-lideratge de centre (28/01)
       • Lideratge transformacional en la gestió de centre (17/02)
       • Paper de l’equip directiu i l’equip impulsor en la Transformació Educativa (17/03)

Tota la informació referent a aquesta sessió del seminari temàtic es publicarà a l’espai següent (inclosa la gravació de la sessió):

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/general/distribucio-del-lideratge-i-la-visio-del-centre-educatiu-aprofundim-amb-la-mireia-tintore/

– EIX 2 Metodologies innovadores (seminari codi 9001350545)

Ponent: Héctor Ruiz. Enllaç Youtube: https://youtu.be/Fnj00MCbiP0

Títols i dates de les sessions:

       • Aprenentatge actiu (28/01). Lectura prèvia de l’article
       • Pràctica productiva (11/02)
       • Aprenentatge cooperatiu (25/02)
       • Avaluació formativa i feedback (11/03)
       • Metacognició: estratègies i avaluació formadora (25/03)

Tota la informació referent a aquesta sessió del seminari temàtic es publicarà a l’espai següent (inclosa la gravació de la sessió):

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/general/aprenentatge-actiu-aprofundim-amb-lhector-ruiz/

– EIX 3 Xarxa i ecosistema educatiu (seminari codi 9001360545)

Ponents: Mireia Civis i Jordi Díaz. Enllaç Youtube: https://youtu.be/dhatlqCm7Ik

Títols i dates de les sessions:

       • Les relacions humanes i socials com a eix de la Transformació Educativa (28/01)
       • Com la xarxa pot enfortir l’ecosistema d’aprenentatge del centre (09/02)
       • Com cultivar i teixir ecosistemes educatius des dels centres. (09/03)

Tota la informació referent a aquesta sessió del seminari temàtic es publicarà a l’espai següent (inclosa la gravació de la sessió):

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/general/les-relacions-humanes-i-socials-com-a-eix-de-la-transformació-educativa-aprofundim-amb-la-mireia-civis-i-el-jordi-diaz/