Activitats de reforç d’estiu primària

Orientacions, proposta i models d’activitats i recursos adreçades als centres per a la realització de les activitats de reforç d’estiu per a l’alumnat de 6è d’educació primària.

Carpeta d’aprenentatge per a l’alumnat de 6è d’educació primària. Estiu 2020

Orientacions per al professorat, per a l’alumnat i per a les famílies.

La carpeta d’aprenentatge permet que l’alumnat, el professorat i també les famílies tinguin una constatació de l’evolució del coneixement, habilitats i actituds de les nenes i els nens en el treball de reforç dels aprenentatges escolars.

És un instrument que proporciona evidències d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball. Pot augmentar, així, l’autoestima de l’estudiant i possibilitar l’autoavaluació i creació del propi aprenentatge.

Completeu la informació >>

No us descuideu de fer una ullada als DESTACATS: