Toolkit d’ajuda: Docència des de casa

L’enfoc per fer docència des de casa es diferent a la de docència presencial en un centre educatiu.

Google ha creat un espai temporal amb informació i eines per ajudar als i les docents durant la crisis del coronavirus. S’indica que per posar en pràctica les suggerències, cal iniciar la sessió amb el compte personal Gsuite per a centres educatius.