Reconeixement innovació: Erasmus + i eTwinning

El Departament d’Educació, a través de la Sub-direcció General de Plurilingüisme, i en col·laboració amb el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), ha elaborat una proposta de reconeixement de crèdits d’innovació per al professorat no universitari que participa en projectes Erasmus+, amb l’objectiu d’unificar el sistema de reconeixement per la participació en les diferents accions del programa, en terme d’hores i crèdits d’innovació.

De la mateixa manera, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i les comunitats autònomes han elaborat una proposta de reconeixement de crèdits d’innovació per al professorat no universitari que participa en projectes eTwinning.

Finalitat– Establir els criteris generals i específics per al reconeixement de la innovació pedagògica en l’àmbit del programa Erasmus+ (sectors Escolar i de Persones Adultes) i en l’àmbit del programa eTwinning.

Consulteu els criteris generals i específics, els requisits de participació; així com el procediment de sol·licitud de centre (director), en aquest enllaç a Portal de Centre>>

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds fins el dimarts 2 de març 2021.