Erasmus+, Future Classroom Lab i eTwinning

Informació sobre les formacions referents a Erasmus+, Future Classroom Lab i eTwinning perquè feu extensiva al professorat interessat del vostre centre.
Podeu realitzar la inscripció a les activitats fins al 27 de setembre  

Erasmus + 
Aquesta formació va adreçada a aquells centres a què s’ha seleccionat un projecte escolar o d’adults en la darrera convocatòria 2020.  

No hi ha activitats de formació Erasmus+ KA1 ni KA2 per a sol·licitants en la convocatòria 2021. S’està a l’espera de la publicació del nou programa, quan surti informació confirmada sobre les noves modalitats de projecte s’informarà sobre dates i característiques de la formació.

Future Classroom Lab
Enllaços la informació referent a la formació Future Classroom Lab,  adreçada a qualsevol centre i etapa:
https://fcl.eun.org/  |  http://fcl.intef.es/

eTwinning   Formació. Oberta la inscripció: PL 37 6001010542   Obrim un projecte eTwinning

A la pàgina del SEPIE, http://sepie.es/convocatoria/resoluciones.html#contenido,  ja s’han publicat les resolucions de projectes seleccionats per a KA101, KA104, KA201, KA204 i KA229 (coordinadors).

Ha sortit la publicació  provisional de KA229 (socis), aquesta és la que afecta a més centres.