Seminari Xarxa de docents que fan suport a la inclusió

Seminari adreçat als docents que fan suport a la inclusió, especialment al professorat d’Educació Especial.

Els objectius són:

– Compartir objectius i criteris per desenvolupar suports inclusius en els centres i a la zona i reflexionar sobre la pròpia pràctica.
– Conèixer i reflexionar al voltant d’aspectes educatius que incideixen en l’aprenentatge de l’alumnat amb necessitats educatives.
– Compartir pràctiques i mirades inclusives
– Proposar activitats a la comunitat educativa per avançar en la inclusió i promoure millores en els models de suport.
– Potenciar el treball en xarxa i la formació entre iguals en un espai formatiu per intercanviar experiències entre els centres de la zona
– Proposar activitats a la comunitat educativa per avançar en la inclusió i promoure millores en els models de suport.