Seminari Biblioteques escolars

Objectius:

  • Donar suport al treball d’organització i dinamització de la biblioteca escolar dels centres educatius de Sant Andreu.
  • Oferir recursos que permetin desenvolupar el treball de dinamització de la lectura a la biblioteca escolar i el pla de lectura de centre.
  • Crear i enfortir els hàbits de lectura i d’oralitat.
  • Facilitar eines per accedir a la informació i al coneixement des de la biblioteca escolar.
  • Afavorir el treball cooperatiu entre el professorat i la implicació en propostes i materials de dinamització propis.
  • Intercanviar iniciatives, conèixer experiències i bones pràctiques de lectura, biblioteca escolar i aprenentatge. 
  • Proposar activitats i recursos de dinamització per estimular la creativitat des de diverses vessants artístiques.
  • Fomentar el treball dels centres de la zona, vinculats a la proximitat i a la relació amb la biblioteca pública, per establir la col·laboració entre els centres i la comunitat.

ACCÉS AL WEB DEL SEMINARI