Xarxes per al Canvi

Programa que promou i facilita al centre educatiu la participació en una xarxa de centres pròxima territorialment per tal d’afavorir i compartir la transformació educativa dins el mateix centre i de forma sistèmica amb l’entorn. És un programa del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la col·laboració de Rosa Sensat, Escola Nova 21 i l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Descarregar fitxa descriptiva del programa.

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics i concertats
ETAPA: P5 i Primària
DURADA: Un curs
ÀMBIT: Districte – Ciutat de Barcelona