MUS-E Barcelona

El programa MUS-E, està promogut per La Fundación Yehudi Menuhin conjuntament amb els districtes de Nou Barris, Sant Martí, Sants Montjuïc i Ciutat Vella. S’imparteixen tallers de diferents especialitats artístiques: dansa, música, art dramàtic (mim, expressió corporal, titelles…), arts plàstiques, circ i ioga. Els tallers es desenvolupen en horari lectiu i són impartits per artistes que guien les sessions amb la
col·laboració activa del mestre del grup classe. De tots els llenguatges artístics, la música és l’eix troncal i al voltant de la qual giren tots el altres. A més a més de la disciplina de música a tots els centres, hi ha un mestre especialista que és el que la imparteix i per tant, no cal un artista d’aquesta especialitat.

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics
ETAPA: Primària i ESO de Ciutat Vella, Sants Montjuïc i Sant Martí
DURADA: De setembre a juny
ÀMBIT: Ciutat Vella, Sants Montjuïc i Sant Martí

Més informació:
Fitxa a la Convocatòria Unificada de Programes (CUP)
Web de l’Ajuntament de Barcelona
Fundación Yehudi Menuhin