Muntem un festival

Muntem un Festival és un projecte transversal en el qual l’alumnat de l’ESO de cada centre participant organitzen un minifestival de música d’una durada de dues hores, per a d’altres adolescents del seu centre. (tants festivals com centres participants). En les seves classes, i de forma grupal, es defineix la temàtica del festival, la programació artística i els continguts. L’alumnat han de conceptualitzar, dissenyar, planificar, comunicar, executar i produir el minifestival. (projecte en llengua catalana i / o anglesa).

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics
ETAPA: ESO
DURADA: Un curs escolar (50 hores)
ÀMBIT: Ciutat

Més informació:
Fitxa de la Convocatòria Unificada de Programes (CUP)