Mostra de Produccions Audiovisuals

La Mostra de Produccions audiovisuals de Sant Andreu és una activitat de dinamització educativa i enfortiment dels vincles del teixit d’escoles de primària envers el territori. Desplega un programa de tallers de creació audiovisual participativa adreçat a cicle superior (5è o 6è), el qual es desenvolupa de forma col•laborativa entre el professorat i l’alumnat implicats i un equip d’educomunicació especialitzat.

La inscripció al programa es fa a través de la Convocatòria Unificada de Programes al mes de maig.

A QUI VA ADREÇAT: Escola pública de primària i EE de Sant Andreu
ETAPA: Cicle superior de primària
DURADA: Un curs escolar
ÀMBIT: Districte

Més informació al blog de la Mostra