Cinema en curs

Programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts. Partint del treball conjunt de docents i cineastes en el desenvolupament dels tallers, es proposa un acostament al cinema entès com a art, cultura i creació a partir del vincle entre el visionat i la pràctica creativa, que culmina amb la realització col·lectiva d’un curtmetratge de ficció o documental.

A QUI VA ADREÇAT: Centres públics
ETAPA: Primària, ESO, Batxillerat , Cicles
DURADA: Un curs escolar
ÀMBIT: Ciutat

Més informació:
Fitxa de la Convocatòria Unificada de Programes (CUP)
Web del programa Cinema en curs
Films finals de 2005-2012