Documentació i recerca

El centre està treballant per convertir-se en un bon centre de documentació aplegant en tota mena de formats la informació per abordar el treball artístic als centres educatius. Aquest arxiu recullirà una mediateca virtual àmplia d’experiències d’art i educació per construir un banc de dades dels recursos artístics de la ciutat i del treball pedagògic dels centres educatius.

El centre no hauria de perdre la possibilitat de fer recerca, d’investigar noves formes de pedagogia de l’art i d’invertir temps i esforços en el disseny de materials i propostes a partir de seminaris o grups de treball i projectes pilot. Això hauria de contribuir a augmentar l’oferta de programes de qualitat en l’àmbit artístic per a la Convocatòria Unificada de Programes que s’aglutina des del Consorci d’Educació de Barcelona.