CRAB

Una de les línies estratègiques del Centre de Recursos Artístics de Barcelona (CRAB) és consolidar, potenciar i donar suport als processos educatius i treballs de la zona mitjançant el treball de les xarxes i la dinamització dels processos d’innovació i millora dels centres educatius del districte.

  • Promoure i donar suport al treball en xarxa de la zona
  • Promoure i donar suport i acompanyament als projectes i als processos de millora de centre
  • Promoure i desenvolupar el pla de formació de zona adequat a les necessitats del districte, a les línies estratègiques del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació
  • Promoure i desenvolupar activitats de dinamització pròpies de la zona, així com les vinculades a les línies estratègiques del Departament d’Educació i del Consorci d’educació
  • Coordinar-se amb la resta del servei educatiu i els agents del territori per oferir un acompanyament coherent, arrelat i eficient