Col·laboració i aliances

El CRAB ha d’esdevenir un punt de trobada entre cultura i educació, la porta d’entrada que ajudi a les institucions i entitats a formular programes i propostes que s’ajustin al calendari i a les línies estratègiques del sistema educatiu i que faciliti als centres educatius a establir demandes i aliances que superin les relacions de consum d’activitats.

Per articular el treball del CRAB no cal partir de zero, tenim molt bones experiències (algunes molt consolidades) desenvolupades a la ciutat que han de ser el punt de partida. Destacarem cinc grans tipus de programes i en citarem alguns exemples que s’han impulsat o s’estan impulsant des de l’Àrea d’Innovació del CEB en col·laboració amb diferents agents i institucions- o des del CRPSA i que passaran a formar part del treball del CRAB-CRPSA:

 1. Aliances de caràcter artístic per acompanyar la transformació de centres educatius: Són processos de col·laboració estreta de tres o quatre anys implicant una institució de referència i tot un centre educatiu amb la voluntat de desenvolupar un procés d’innovació singularitzant-se al voltant d’un eix temàtic. En aquest apartat podem destacar el programa d’escoles Magnet, el programa d’escoles Tàndems i altres aliances com les teixides des del Pla de Barris. El CRAB haurà de tenir un rol important en les aliances que tinguin un eix vertebrador artístic.
 2. Processos de creació d’artistes en contextos educatius: En el segon tipus podem agrupar un seguit d’accions i propostes que tenen en comú el fet de posar dins del sistema educatiu processos, persones, professionals de l’àmbit de les arts que no són habitualment propis del sistema. En aquest apartat en podem destacar dos tipus:
  • Programes per inserir processos creatius d’artistes en contextos educatius: El programa de Creadors En RESiDÈNCiA i Espais C
  • Establiment de vincles i connexions més esporàdiques a processos professionals artístics com per exemple: Festivals, òperes,…
 3. Acompanyament i tutorització de processos creatius dels centres: Un tercer eix és el que agrupa experiències de tutorització i acompanyament de processos de recerca i creació a través de les arts dels centres educatius. L’objectiu d’aquests processos d’acompanyament és empoderar tant el professorat com l’alumnat i de vegades també les famílies perquè esdevinguin protagonistes. En aquest apartat destacaria:
  o Propostes de creació comunitària (que es fan sovint fora de l’àmbit escolar)
  o Programa Cinema en Curs, o Fotografia en Curs
  o Reflexionart
 4. Suport a projectes interdisciplinaris i de dinamització en els què els llenguatges artístics tenen un paper rellevant: Projectes que tenen en comú els llenguatges artístics abordats de forma interdisciplinària dins els marc d’un procés de treball competencial:
  o Cançó improvisada: Corrandescola i Improversem
  o Junts/es
  o Caixa d’eines Pla de Barris: Vídeo, Imatgeria festiva…
  o Educarts
  o Músiques amb diferents agents: Voces, Quatre cordes…
  o MUS-E, Baula
 5. Activitats de dinamització per compartir cultura educativa i donar visibilitat a processos desenvolupats per infants, joves i centres: Activitats per promoure i divulgar el treball artístic de joves i infants de totes les etapes educatives: mostres i exposicions, publicacions jornades, trobades, etc. Són accions més puntuals, però intenses, especialment quan s’han dissenyat tenint present el món educatiu i el moment de transformació que estem vivint en aquest moments. En aquest apartat s’han de dissenyar accions noves i redefinir algunes de les que s’estan fent.
 6. Suport a la reflexió i disseny d’espais i estètica dels centres: Processos de disseny d’espais dels centres que sorgeixen vinculats als canvis engegats pels centres des de diferents àmbits i/o programes: Escoles + sostenibles, Eines i Xarxes per al canvi, Espais C, assessoraments i formació de centre, etc.