Programació General Anual

Omplir la PGA 20-21

durant els mesos de setembre i octubre*

Primera fase. És molt important omplir prèviament la plantilla (document .doc) per tal de disposar de còpia de seguretat del contingut que posteriorment s’introduirà al formulari.

Plantilla (.doc) per a a centres d’infantil, primària i educació especial
Plantilla (.doc) per a centres de secundària

Segona fase. Omplir el formulari recordant que és molt important finalitzar la introducció prement la tecla Enviar. Si durant el procés hi ha qualsevol error cal tornar a repetir-lo íntegrament.

Formulari (Cal accedir-hi amb el correu xtec de centre)

Validar la PGA 20-21

durant el mes de novembre*

Cal accedir al Drive de Google amb l’usuari XTEC de centre i obrir el document PLA_ACTUACiÓ_SEZ_EN_CENTRE-Nom del centre.

Un cop llegida la PGA per assenyalar-la com a revisada heu d’accedir al menú “Accions PGA|PASEZ — Centre — Revisat centre

Complimentar la memòria 20-21

un cop acabat el curs. Fins a l’octubre del curs següent*

Cal accedir al Drive de Google amb l’usuari XTEC de centre i obrir el document PLA_ACTUACIÓ_SEZ_EN_CENTRE-Nom del centre. Un cop obert cal anar al menú “Accions PGA/PASEZ>centre>memòria PGA.

Cal tenir present que no es poden canviar els objectius ni els indicadors que ja es van entrar al seu dia.

Documentació sobre la PGA:

Orientacions memòria i PGA 18-19.pdf
Annex a les orientacions (annex.pdf)

* Els terminis concrets de cada fase de la PGA es notifiquen per correu electrònic des de l’oficina d’inspecció i poden variar cada curs