Un Geoparc de pel·lícula

Adreçat a

cicle superior de primària

Descripció

Proposta didàctica amb la finalitat de difondre el Geoparc Conca de Tremp-Montsec i que pretèn potenciar l’estima pel territori als infants a través del treball dels exemples patrimonials singulars que posen en context una història global

Aquesta maleta facilita al professorat l’explicació de la riquesa del patrimoni geològic del territori, ja què està poc desenvolupat en el currículum escolar. Cal destacar que dins del recurs s’utilitzen exemples locals i es fa un treball per la transmissió dels valors dels diferents Geoparcs.

Contingut

MALETA 1 MALETA 2
Activitat 1: Territori miner
Activitat 2: Escenaris cretacis
Activitat 3: Cinema Stones
Activitat 4: Un, dos, tres … quaternari!
Activitat 5: Relats arriskats
Activitat 6: Geoparc del futur