Equip

El Servei Educatiu dels Pallars està format:

 • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.
 • EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna assessorament i suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)  , així com a les seves famílies.
 • ELIC (Equip en llengua, interculturalitat i cohesió social). Equips que donen assessorament, suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social.

També treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) i amb el CREDV (Centre de Recursos de Deficients Visuals) del territori de Lleida.

Està integrat  per:

 • Xavier Esparrica Clariana (Auxiliar administratiu)

CRP  Pallars Jussà – Tremp

 • Víctòria Xifré Arroyo. Coordinadora del Servei Educatiu i Directora del CRP.
 • Núria Barceló Miguel.

CRP Pallars Sobirà – Sort

 • Isabel Montori Carasol. Directora del CRP.

EAP  Pallars

 • Carles Agelet Solà, psicòleg. Director de l’EAP
 • Lídia Dies Alturo, psicòloga.
 • Laura Picart Millat, treballadora social.
 • Ingrid Llobet Reig, logopeda (CREDA)
 • Elisabet Alonso Muria. Fisioterapeuta

LIC Pallars

 • Blanca Capdevila Ribes