Piroslife. Cicle mitjà i superior

Adreçat

Cicle mitjà i superior de primària

Descripció

Aquest recurs és una proposta centrada en un territori, el Pirineu. Les activitats que hi ha van dirigides a la sensibilització i conscienciació, al coneixement dels principis ecològics, a l’aprenentatge per a la gestió i conservació del patrimoni natural i cultural, a la comprensió dels problemes socioambientals i a la discussió de possibles vies de solució al Pirineu.  Té un enfocament multi-disciplinari, amb incidència sobre el medi físic, biològic i social. Integra diferents aproximacions, facilitant així l’adquisició de coneixements i procediments i la reconsideració dels valors, amb respecte a l’espai natural Pirinenc.

La proposta està estructurada en quatre grans àmbits destinats a l’ensenyament-aprenentatge d’una selecció de conceptes, procediments i valors que són considerats útils per fomentar la transició cap a una societat més coneixedora del seu patrimoni natural i social.
Els materials desenvolupats en aquests blocs prenen diferent forma en adreçar-se  a l’educació infantil i cicle inicial que en fer-ho a cicle mitjà i superior.

Podeu consulta les activitats aquí.

Contingut

En la maleta pensada per cicle mitjà i cicle superior hi ha el següent seguit d’activitats. ( fent clic sobre el nom podeu accedir a la fitxa on trobareu l’explicació detallada de l’activitat, els objectius i continguts d’aprenentatge i altres informacions útils per fer l’activitat)

1.Una família complicada; en aquesta activitat faran una descoberta a partir d’un arbre genealògic reduït, per entendre la complexitat de la família de l’ós bru dels Pirineus, del que se’n podran treure moltes conclusions sobre els vincles “familiars” d’aquesta espècie.
2. Els apunts de Mr. Jeff; aquesta, és una activitat per conèixer en detall les diferents indicis de presència de la fauna que habita al país de l’Ós bru.
3. El paraigües de l’ós bru; aquesta és una activitat per introduir les espècies paraigües com a puntals per a la conservació del conjunt del territori, amb l’ exemple de l’ ós bru.
4. Qui és qui...; l’ activitat consisteix en la creació d’una clau dicotòmica per a identificar algunes de les espècies arbòries del territori de l’ós bru i d’altres de properes a l’escola.
5.Un prat en desequilibri; aquesta és una activitat basada en un joc dinàmic on a partir de diferents repeticions s’ anirà observant que succeeix al llarg dels anys en un territori.
6.El pas del temps; l’ activitat consisteix en una comparació i anàlisi de dos ortofotomapes del poble o ciutat de l’escola, de l’any 1946 o 1956 i l’actual.

Calendari de disponibilitat

CRP Pallars Jussà
CRP Pallars Sobirà