MathPallars. Maleta Numeració.

Adreçada a

Educació infantil, primària i primer cicle d’ESO

Descripció

La maleta de numeració  forma part del projecte MathPallars, en aquesta trobareu un seguit de materials i activitats per treballar la numeració.

L’objectiu de la maleta és proporcionar al professorat i a l’alumnat una sèrie de jocs, materials i activitats per treballar la numeració des d’una perspectiva més manipulativa i significativa.  El material inclòs pot ser utilitzat amb l’alumnat des d’Educació Infantil fins a primer cicle d’ESO.

Contingut

Trobareu la relació de material aquí.

Calendari de disponibilitat