Programa d’intercanvi virtual Connecting Classrooms

El programa Connecting Classrooms és una iniciativa privada de caràcter educatiu per al foment de la competència plurilingüe i global de l’alumnat d’entre 12 i 18 anys d’edat (ESO, Batxillerat i FP) i promou l’intercanvi lingüístic i cultural a través d’una plataforma virtual d’accés gratuït amb centres dels Estats Units, de França i d’altres països del món.

Per participar cal fer la inscripció abans del 30 de setembre de 2021 omplint aquest formulari.

Connecting Classrooms posa en contacte docents de diferents països per crear parelles de classes tenint en compte els interessos i les característiques dels participants. Un cop creat el grup de treball, l’organització planteja l’intercanvi de quatre vídeos sobre la vida quotidiana i l’educació en cada un dels països associats. L’organització facilita l’accés als materials didàctics de les activitats proposades a través del seu web i mitjançant un dossier que posa a disposició dels docents participants. L’alumnat elabora els vídeos al llarg del curs i l’intercanvi es du a terme en una plataforma específica on els docents poden compartir-los de manera senzilla i segura.

Més informació al dossier Connecting Classroom-guia professorat i a la web