Presentació de la Xarxa Territorial de Cultura Digital 2021-22

El proper dijous, 16 de setembre, a les 17:30 h presentem la Xarxa Territorial de Cultura Digital 2021-22, que inclou una novetat important. La Xarxa s’ha dividit en 3 subxarxes que, tot i que comparteixen l’objectiu comú de transformar digitalment el centre, es dirigeixen a perfils diferents amb continguts i espais específics.

La presentació constarà de 2 parts:

Part 1: Presentació de la XTCD 2021-22 (30’) Sala general 

Part 2: Presentació de cadascuna de les subxarxes (60’)

 • Subxarxa Competència digital docent
  Objectiu principal: Millorar la competència digital dels participants
  Destinataris: docents de tots els nivells i especialitats
  Sala 1 (visible després de la finalització de la part 1)

 • Subxarxa Comissió digital de centre
  Objectiu principal: Disseny del document d’estratègia digital de centre
  Destinataris: membres de la comissió digital
  Sala 2 (visible després de la finalització de la part 1)

 • Subxarxa Coordinació digital de centre
  Objectiu principal: Compartir solucions i donar suport a les coordinacions digitals
  Destinataris: coordinadors i coordinadores digitals
  Sala 3 (visible després de la finalització de la part 1)

Esperem comptar amb la teva participació i et demanem que facis difusió a tots els centres del teu territori.