Activitats de Formació CESIRE – Primer Trimestre – Curs 2021-2022

El CESIRE, Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa,  estrena nou espai web i una redistribució de continguts i propostes de formació per al professorat, més àmplia i diversa.

Hi trobareu activitats de formació i recursos per àmbits:  matemàtic, científic, tecnològic, lingüístic, artístic, social…

Seguireu trobant la plataforma ARC (Activitats de recursos al currículum) amb propostes docents de qualitat associades a les competències bàsiques i al currículum.