Equip

Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar:

  • CRP (Centre de recursos pedagògics): equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic del CRP.
  • EAP (Equip d’assesorament i orientació psicopedagògic): equip que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
  • ELIC (Equip d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social): que donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn. Podeu consultar les activitats, recursos i notícies a l’apartat dinàmic de l’ELIC.
  • Servei d’Orientació Pla Jove

EMAILS dels professionals

EAP

 RUÍZ HIDALGO, Nati  nruiz1@xtec.cat Psicopedagoga (direcció)

ESPINOSA MESTRES, Mario mespin63@xtec.cat Psicopedagog

FELIGRERAS LORITE, Yolanda    yfeligre@xtec.cat   Psicopedagoga

FORTET RODRÍGUEZ, Lídia  lfortet@xtec.cat Psicopedagoga

GARCÍA NÚÑEZ, Sílvia  sgarci88@xtec.cat Psicopedagoga

GONZALEZ, Montse mgonz422@xtec.cat Fisioterapeuta

JAUMÀ GARRIGA, Marta  mjauma2@xtec.cat Fisioterapeuta

JOAN BURRULL, Judit    jjoan@xtec.cat   Psicopedagoga

MARTÍ LATRE, Helena  hmarti9@xtec.cat Psicopedagoga

MARTINEZ ROJAS, Sonia  smart234@xtec.cat Psicopedagoga

MEDINA ROCA, Mercè  mmedin34@xtec.cat Psicopedagoga

PÉREZ GARCÍA, Marisa  mpere399@xtec.cat Treballadora Social

REPILADO BARRENA, Esmeralda erepilad@xtec.cat Treballadora Social

RUBÍ ESQUINAS, Mireia mrubi2@xtec.cat Psicopedagoga

RUÍZ MARTÍNEZ, Cari  cruiz235@xtec.cat Psicopedagoga

VILADOMS CEBRIÁN, Emilia  eviladom@xtec.cat Psicopedagoga

 

ELIC

FAUS RIERA, Marta    mfaus2@xtec.cat (Coordinació)

MINGUELA BRUNAT, David  dmingue2@xtec.cat

 

CRP

Benjamí VIDIELLA GIRONÈS bvidiell@xtec.cat (direcció)

APARISI MARTÍ, Maria  maparis3@xtec.cat

SERRAT PÉREZ, Esther eserrat2@xtec.cat

TARRÉS I LLOPART, Montserrat  mtarres@xtec.cat

 

Servei d’Orientació Pla Jove

BOADA ADROVÉ, Marta mboada.ceb@gencat.cat

GARCIA GUTIERREZ, Lorena lgarcia_ext.ceb@gencat.cat

………………………………………………………………………………

BERRIO LEONCIO, Xavi xberrio@xtec.cat Administratiu

PLAZA ESTURGÓ, Jose Ramon jplaza1@xtec.cat Conserge