Orientació acadèmica i professional

Els centres educatius s’encarreguen de la orientació, amb el suport, si s’escau de l’EAP, i altres serveis.

Es recomanable seguir les indicacions del Informe:  “Consell Orientador”, que es lliura als alumnes.

Es molt útil a més poder consultar tots els recursos que hi ha:

ESTUDIAR A CATALUNYA    http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

PLA JOVE  https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/servei_orientacio/que_es_el_servei_orientacio

SALÓ DE L’ENSENYAMENT http://www.ensenyament.com/ca/home

TRIA EDUCATIVA: Què puc estudiar?