Escola Inclusiva

El 17 d’octubre de 2017 aprovava el Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que té per objecte garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dins l’àmbit de l’ensenyament no universitari siguin inclusius.

Aquest Decret és el resultat d’un intens procés de diàleg, complicitat i consens per millorar la qualitat de l’educació; fruit de la implicació de professionals i experts en currículum, metodologia, avaluació i atenció a la diversitat i la inclusió; així com entitats, associacions i famílies.

Recull  la voluntat d’avançar en la fita d’una escola per a tothom, amb un projecte per a cadascú.

El Decret estableix que tots es alumnes s’escolaritzen en centres ordinaris i, només de manera excepcional i a petició de la família, s’escolaritzen en centres d’educació especial els alumnes amb necessitats associades a discapacitat severa o profunda.

Un altre canvi important és el reconeixement del treball coordinat i col·laboratiu de tota la comunitat educativa amb la creació de la xarxa de suports a l’educació inclusiva, integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.

Enllaços d’interès sobre escola inclusiva i sistema inclusiu:

 

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Document: De l’Escola inclusiva al Sistema Inclusiu

El currículum a l’escola i a l’aula en el marc d’un sistema inclusiu

Índex d’inclusió. Guia per a l’avaluació i millora de l’educació inclusiva