Pla de Barris

El Pla de Barris, en la seva vesant educativa, neix com a oportunitat d’avançar cap un nou model d’escola passant d’un “equip docent” a un “equip educatiu”.

Les escoles tenen el repte de produir més i millors oportunitats educatives per a tots els infants i families. Aquest repte no pot ser entomat des de les estructures tradicionals que queden desbordades, sovint,  davant la complexitat de les noves situacions.  Així, el Pla de Barris suposa l’oportunitat de “fer coses junts” a professionals d’àmbits i perfils diversos per tal de produir uns resultat d’equitat més potents.

Al Districte d’Horta, el Pla de Barris té el seu marc d’acció als barris de Sant Genis i La Taixonera i te una durada prevista de tres cursos escolars: 2017/18, 2018/19 i 2019/20.

Els nous professionals incorporats als equips docents dels centres que hi participen son: una Educadora Social al Institut Vall d’Hebron i un especialista en Atenció Emocional a l’escola Mare de Deu de Montserrat.

En aquest enllaç trobareu el document “20 punts per esdevenir equip educatiu”, que es va treballar a la jornada de juny de 2018

20 punts per esdevenir equip educatiu