Sant Martí d’Empúries: un comtat medieval

Nivells educatius: Cicles Mitjà i Superior de Primària

Codi de l’activitat: Em1

Sant Martí d’Empúries actualment és un petit nucli turístic, però ocupa la primera zona on s’establiren els grecs a la seva arribada al país i on fundaren la polis d’Empòrion al segle VI aC. Aquesta, després del segle III d.C., quedaria com a únic nucli habitat d’Empúries, i seria seu de bisbat i capital del comtat del mateix nom durant l’edat mitjana.

Durant l’activitat es visita el nucli de l’antiga Empúries medieval i el lloc que ocupava l’antic port d’Empúries a partir d’un joc de pistes en què els alumnes treballen en grups reduïts de manera autònoma.

Per vincular a la programació del centre
ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIA
Coneixement del medi Món actual C2: Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim
Objectius: ·         Conèixer de primera mà el primer establiment dels grecs a la costa catalana i el comtat medieval del qual Sant Martí en fou la principal seu.

·         Aprendre a valorar l’herència grega i medieval de la cultura catalana.

·         Fer-se càrrec del treball dels arqueòlegs i restauradors com a possible opció laboral de futur.

CONTINGUTS CLAU . Passat, present i futur de les societats i comunitats culturals.

•El passat i present de Catalunya en el context d’Es-panya i d’Europa.

•El patrimoni cultural: herència del passat i llegat per al futur.

•El temps a la història: unitats de mesura, etapes, períodes, durada, cicle, ritme, successió, simulta-neïtat, causalitat, passat, present, futurs…

•Les civilitzacions: la societat, l’economia, la tecno-logia, la cultura, les idees, les religions, les expres-sions artístiques, els invisibles (les dones, les mino-ries, els infants).

Per dur a terme aquesta activitat partirem de la pregunta guia:

Recomanem que mireu la presentació que us enviem per tal de començar a preparar el terreny i crear interès i curiositat.

Els alumnes s’hauran de plantejar noves preguntes i trobar respostes fins a poder resoldre la pregunta guia que els plantegem.

            

Aquesta activitat està relacionada directament amb:

  • Jaciment grecoromà d’Empúries i Museu
  • Empúries, de la mà dels déus (Mitologia a Empúries)
  • Jaciment ibèric d’Ullastret i Museu
  • Sistema Dunar d’Empúries

Espigó1735Petit

Torna a activitats de Sant Martí d’Empúries