Dunes amb GPS

Nivell educatiu: Cicle Superior de Primària i ESO

Codi de l’activitat: Pn4

L’activitat consisteix a descobrir el Sistema dunar —entorn natural immediat del jaciment arqueològic d’Empúries— mitjançant el treball de grups autònoms i treball col·laboratiu.

Cada grup disposa d’un aparell receptor de GPS amb tots els punts del recorregut pel Sistema Dunar i un Quadern de Camp. Amb l’ajut del GPS cada grup haurà de localitzar els punts que té indicats.

Acabada l’activitat de recerca es fa una posada en comú de les descobertes, dubtes i observacions a les dues aules de les intal·lacions del CdA o, si el temps ho permet, a les platges d’Empúries.

Per tal de dur a terme l’activitat cal només una sessió de 2’30 o 3 hores.

Per vincular a la programació del centre
ÀMBIT DIMENSIÓ COMPETÈNCIA
Coneixement del medi Món actual Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
Objectius: ·         Iniciaciar  l’alumnat en l’ús del GPS.

·         Fer una descoberta autònoma de les principals característiques del sistema dunar d’Empúries com a ecosistema.

·         Comprendre la importància del vent i la sorra en la formació de L’Empordà

·         Descobrir la història de la duna d’Empúries

Per dur a terme aquesta activitat partirem de la pregunta guia:

Recomanem que mireu la presentació que us enviem per tal de començar a preparar el terreny i crear interès i curiositat. Els alumnes s’hauran de plantejar noves preguntes i trobar respostes fins a poder resoldre la pregunta guia que els plantegem.

 

Aquesta activitat està directament relacionada amb:

  • Jaciment grecoromà d’Empúries i Museu
  • Empúries de la mà dels déus (Mitologia a Empúries)
  • Cales de l’Escala
  • Aiguamolls de l’Empordà

Torna a la duna d’Empúries

Aneu a la barra d'eines