Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat


El Departament d’Educació ha publicat els documents d’Orientació per a l’avaluació de les competències digital de l’alumnat de Primària i ESO dins el marc del Pla d’educació digital de Catalunya. Amb aquest document s’ofereix una aproximació a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat al llarg de tota l’educació primària i la secundària i del nivell òptim que hauria d’assolir en finalitzar cada etapa educativa, per poder participar de forma activa en el seu procés d’aprenentatge.