Detecció de necessitats

A través dels caps d’estudis dels centres de la zona, es farà arribar la documentació per a la detecció de les activitats formatives, en els terminis establerts.