Oferta formativa en línia de l’INTEF fins l’ 1 de març

Logo INTEF 21L’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) , unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional, responsable de la integració de les TIC a les etapes educatives no universitàries. ofereix mitjançant la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional. activitats formatives per al professorat.

 Presentació de sol·licituds fins l’1 de març.