13è The Fonix

THE FONIX, és un concurs escolar d’expressió oral i en públic en llengua anglesa, dissenyat per afavorir l’aprenentatge d’ aquest idioma dels alumnes de primària, secundària i batxillerat. La participació en el concurs es fa exclusivament a través del centre on l’alumne està matriculat i la participació és totalment gratuïta.

Programa “Teniu la paraula”

Des d’aquesta edició, es concep com una estratègia que contribueixi a l’acompliment de l’objectiu del Departament d’Educació de millorar significativament la capacitat de l’alumnat de Catalunya d’expressar-se oralment i en públic mitjançant una llengua estrangera. Per tant, s’incorpora a tot el paquet d’accions i iniciatives que el Departament impulsarà en el marc del nou programa Teniu la paraula. Aquest programa pretén que l’alumnat desenvolupi un bon domini de la competència comunicativa i lingüística, incloent-hi competències de tipus emocional i personal, per tal que pugui executar tasques exigents des d’un punt de vista cognitiu, que requereixen l’activació de l’esperit crític, i la capacitat d’argumentar, negociar i explicar el coneixement als altres.

Format

El concurs té un format innovador que s’organitza en dues fases i incorpora els següents aspectes:

1. L’expressió oral i en públic en llengua anglesa.

2. El desenvolupament del pensament crític i reflexiu.

3. La resolució de problemes i la cerca de solucions creatives.

4. La utilització d’entorns digitals i la comunicació transmèdia.

5. El treball dels valors relacionats amb temes ètics fixats per la UNESCO 2030 per al desenvolupament sostenible, l’equitat, la solidaritat i la cohesió social.

Bases del concurs

Participants
Centres educatius públics, privats i concertats de Catalunya que ofereixen ensenyaments de les etapes i nivells en que s’organitzen les 4 categories:

1a CATEGORIA: alumnat 5è / 6è de primària

2a CATEGORIA: alumnat de 1r / 2n d’ESO

3a CATEGORIA: alumnat de 3r / 4t d’ESO

4a CATEGORIA: alumnat de 1r / 2n Batxillerat

En cada categoria poden participar diversos equips d’alumnes del centre, per curs o també barrejats per etapa. Cada equip de treball ha d’estar constituït per un mínim de dos alumnes i un màxim de tres. El centre seleccionarà i presentarà a l’organització, per a ser penjat al web del concurs, un únic equip i projecte finalista de cada categoria en que participi el centre.