AMiC 2020-2021

Programa del curs 2020-2021

El món és un feix de relacions, de connexions: uns fenòmens es connecten amb uns altres, unes persones amb d’altres properes o llunyanes, uns entorns naturals amb els seus habitants i els seus cicles de l’aigua i de les estacions, uns usuaris de xarxes socials amb altres usuaris a l’altra banda del globus terraqui.
Enguany la TAV-CC ens repta a crear, investigar, imaginar, composar… a partir de la paraula Connexions…  durant el curs 20-21, volem donar valor a aquest concepte. Ens ha tocat viure en uns temps en els quals han sorgit noves formes de connectar-nos (o desconnectar-nos) i de relacionar-nos per fer front a diverses crisis actuals (des del Covid19 fins a la crisi climàtica) i en que sovint, massa sovint, ens hem trobat aïllades i aïllats, o rebent recolzament dels altres, fruit d’aquestes noves
situacions sorgides en el segle 21. Això ens ha obligat a reprensar-nos i, a reprensar, també, en com ens conectem o re-connectem entre nosaltres i amb el món que ens envolta.