Eirines d’avaloracion der aprenedissatge basat en problèmes

Era avaloracion der aprenedissatge basat en problèmes e rèptes cau que contemple totes es sues dimensions: Avaloracion formativa, autoavaloracion, coavaloracion e avaloracion sumatiua.

Calerà auer e compde toti es aspectes que seguissen: observar er aqueriment de competéncies, destreses, motivacion, processi, creativitat, participacion e collaboracion, era organizacion, eth guidatge e eth producte finau.

Podem trapar fòrça esturments que faciliten eth procés avaloratiu, quaui les podem trapar aciu:

Modèus avaloratius competenciaus