Reflexions sobre un bon traspàs P2-P3

Des del Seminari de coordinació 0-6 al VOI ens presenten el document “Com creiem que podria ser un bon traspàs P2-P3?”. Aquest document neix de la inquietud i les reflexions d’alguns centres de Granollers, la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès per fer una bona acollida i un bon acompanyament dels infants que fan en el pas de P2 a P3. L’objectiu és que la seva lectura pugui ajudar a la reflexió en les etapes implicades i que doni peu a seguir una línia d’actuació conjunta entre centres diferents

Actualment, les persones assistents a aquest seminari estan treballant en un altre document, on posaran de manifest com ha canviat la comunicació i la participació de les famílies als nostres centres, i com podem imaginar-nos un futur amb aquests canvis.