Prevenció de Riscos Laborals: 1a Sessió informativa

Dia: 23/10/2020
Hora: 9:00 a 12:30h
Lloc: Rectoria Vella de Sant Celoni

Sessió orientada als nous coordinadors/es, tot i que estan convidats tota la resta de coordinadors/es que hi vulguin assistir. MATERIALS

Continguts de la sessió
– Conèixer les funcions dels coordinadors/es de PRL
– Realització d’activitats potencialment perilloses
– Procediments de notificació d’accidents laborals i assistència sanitària
– Pla d’emergència del centre docent
– Coordinació d’activitats empresarials
– Informació en matèria de seguretat i salut laboral

Us avancem que la segona sessió està previst que es porti a terme al llarg del segon trimestre i serà de caire essencialment pràctic.